mandag 8. oktober 2007

Drømmen? Utdanning, mat og skolebøker.

Mange barn har falt utenfor skolesystemet i Burundi. Flyktninghjelpen sørger nå for at de kommer tilbake på skolebenken.

Det har vært en lang dag med mange inntrykk!
Dagen startet med en briefing på kontoret med info om hvordan Flyktninghjelpens utdanningsprogrammer drives i Burundi.

Det ene er TEP (Teachers Emergency Package). Et intensivt 10 måneders undervisningopplegg for barn fra 9-14. Barna har mistet skolegang fordi de har vært på flukt. De testes etter perioden og plasseres i klassetrinn i kommunale skoler etter det kunnskapsnivået de har nådd. I løpet av 2000-06 har 31.820 barn fått denne utdanningen gjennom Flyktninghjelpen.

Det andre er YEP (Youth Education Pack) et 10 måneders program for ungdom mellom 15-20 som også har gått glipp av skolegang på grunn krig eller flukt. I løpet av skoleåret lærer de å lese, skrive og regne. Halve skoledagen er teori, den andre halve skoledagen lærer de et praktisk yrke. Her i Bujumbura kan de velge mellom 7 håndtverk som for eksempel møbelsnekker, blikkenslager, skomaker og skredder.

Jeg har også snakket med elever og lærere i dag. Lærerne fortalte meg at mange av barna ikke kunne gå 1-2 dager uten mat.
Jeg spurte Rebecca (12) og Manuel (13) om de kunne liste opp 3 ting hvis de kunne ønske seg hva som helst. Skole, mat og hus var Rebeccas ønsker. Manuels var skolebøker, skole og mat.

På et av stedene der Flyktninghjelpen drev YEP-programmet traff jeg Nkurunziza på 20 år. Navnet hennes betyr på ”Gode nyheter”, men hennes historie var ikke preget av det. Hun flyktet til Kongo sammen med foreldrene i 1993 etter at en bror og søster var drept i den forferdelige konflikten mellom hutuer og tutsier. I Kongo bodde hun, broren og foreldrene i flyktningleir. Så kom de indre konfliktene i Kongo som skapte kaos i leiren. Mange flyktet tilbake til Burundi. På veien traff de soldater som plukket ut halvparten i følget hun flyktet med og henrettet disse. To av de henrettede var Nkurunzizas mor og far. Hun og broren flyktet videre.

Siden den gang har Nkurunziza fått tre barn, den yngste er 5 måneder. Mannen hun skulle gifte seg med ble drept. Mannen som har hjulpet henne å bygge hus og etablere seg i Bujumbura døde i en bilulykke på vei til en begravelse nylig. Huset er halvferdig, Nkurunziza har malaria.
Men Nkurunziza vet at hennes håp er å fullføre YEP-programmet. Hun skal bli skredder og da jeg spurte henne om ønsker for fremtiden var det å få bygget huset ferdig og få startkapital til å starte egen business.

Ingen kommentarer: